Data Management

Data Management

“You can have data without information, but you can not have information without data”

Se stále rostoucím objemem dat, která denně shromažďujeme, se jejich smysluplné využití stává vážným faktorem ovlivňujícím zdraví podniku, s rostoucím objemem dat se ale správa dat stává stále náročnější a prioritnější.

Správa dat vyžaduje, aby obchodní i IT oddělení spolupracovala na dosažení jediného cíle, kterým je dosažení obchodního přínosu. Podnik obecně odpovídá za zásady správy dat, stanovení a zdokumentování požadavků a analýzu dat, zatímco IT odpovídá za zásady zabezpečení dat, identifikaci zdrojů dat, jejich oddělení a ukládání. Společnost Extelligence se opakovaně osvědčila při zajišťování dodržování osvědčených postupů v každé z těchto oblastí, zejména pak pokud jde o část IT. 

Podle našich zkušeností vyžaduje dobré řešení správy dat následující klíčové oblasti práce:

  • Převedení požadavku do výkazu systémových požadavků, tj. jak má být řešení vytvořeno, klíčové vstupy a výstupy.
  • Vytvoření architektury, zajištění jejího souladu se stávajícími architekturami, zaměření se na bezpečnost, výkon, hosting (cloud vs. interní úložiště), výběr databázového řešení a řešení pro poskytování dat.
  • Migrace dat (ETL / ELT) - významnou součástí každého řešení správy informací jsou úlohy migrace dat. Ačkoliv většina nástrojů ETL / ELT plní podobný úkol, náklady se mohou lišit v závislosti na očekávaném využití.
  • Poskytování dat - častěji známé jako Business Intelligence, poskytování informací uživatelům, ať už interním nebo externím, je kritickým momentem, informace musí být poskytnuty včas a stravitelným způsobem. Pokud data zůstanou doménou několika málo lidí, pak různé pozice v obchodní organizaci (od prodeje, marketingu až po finance) nemají možnost zlepšit podnikání využitím dat. Ve skutečnosti musí mít všechny role v organizaci možnost flexibilního přístupu k datům a cílově požadovaného chování na jejich základě.

Společnost Extelligence realizovala řadu projektů pro korporace od logistiky po bankovnictví a telekomunikace. Díky našim rozsáhlým zkušenostem dokážeme poradit se všemi aspekty řešení správy dat.