Postřehy

INSIGHTS

Case Studies

Nechceme se chlubit našimi úspěchy, je pro nás však důležité zdůraznit klíčové oblasti, které našim klientům skutečně přidali hodnotu.

Global Logistics - BI

Extelligence poskytuje řešení, které přináší obrovské množství informací v jednom systému a poskytuje informace žadateli během několika vteřin pro největší logistickou organizaci na světě.

Klient

Největší logistická organizace na světě
Více než 500 000 zaměstnanců po celém světě
Příjmy - více než 300 miliard ročně

Nabídky řešení

Projektový/produktový řízení
Architektura řešení
Návrh, vývoj a podpora

Příjmy: 1,5 milionu eur
Velikost týmu: 5

INFORMACE NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ

Klient si přál, aby svým zákazníkům zviditelnil jak interní, tak externí možnosti dodávat produkty z bodu A do bodu B na úrovni poštovního směrovacího čísla. I když byly tyto informace dostupné z různých systémů, doba potřebná k poskytnutí informací pomocí stávající ruční metody znamenala, že zákazníci někdy využívali konkurenty, protože byli schopni poskytovat informace mnohem rychleji, což vedlo ke ztrátě příjmů. Společnost Extelligence byla požádána, aby spolupracovala s interními IT zdroji, aby přišla s řešením, které může přinést obrovské množství informací do jednoho systému a během několika vteřin poskytnout informace žadateli.

ZÁKAZNÍK VŽDY NA PRVNÍM MÍSTE

S cílem poskytnout zákazníkovi nejlepší řešení, která vyhovují jejich potřebám, jsme podrobně přezkoumali a analyzovali jejich osobní požadavky a odpovídajícím způsobem vyvinuli řešení.

 • Přezkoumání a analýza existujícího procesu poskytující stejné informace
 • Přezkoumání a analýza složitosti získávání dat ze stávajících systémů
 • Analýza očekávaného využití dat
 • Spolupráce s klientem na formulaci řešení, které bude v souladu s architekturou přítomnou na klientském webu, tj. Existující technologie, hardware / software
 • Spolupráce s vlastníky operačních systémů, kteří by byli klienty těchto dat
 • Návrh, vývoj a nasazení počáteční verze řešení

VÝSLEDEK

Úspěšně dodání řešení, které je pro provoz podniku kritické

 • Over 200k internal users depend on reliable, correct and efficient delivery of information (expected performance 1.5 seconds)
 • Více než 20 interních systémů je integrováno s informacemi o schopnostech pomocí webových služeb
 • Neustálé zlepšování s měnícími se potřebami podniku
 • Rozšíření služby na více divizí
 • Zvýšení příjmů pro klienta
 • Systém je zpřístupněn koncovým uživatelům prostřednictvím webu
 • Systém je schopen zpracovat více než 140 milionů dotazů měsíčně

Telecoms - Big Data

Extelligence was used to introduce a Big Data platform in order to increase the efficiency of day-to-day operations and gain deeper business insights

Klient

Jeden z největších telekomunikačních operátorů na světě
Více než 200 000+ zaměstnanců po celém světě
Příjmy - přes 70 miliard za rok

Nabídky řešení

Hortonworks Data Platform (HDP) a NiFi
Nasazení platformy
Zavedení podnikové připravenosti
Vývoj toků dat

Příjmy: 600 000 eur
Velikost týmu: 5

INFORMACE NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ

Klient si přál představit pro své týmy Data Scientists platformu připravenou pro velké podniky, jejímž cílem je podpora každodenních síťových operací a marketingových cílů společnosti s hlubšími obchodními náhledy a prediktivní analýzou. Byli jsme požádáni o doplnění interního IT týmu o specialisty a architekty Big Data pro nasazení clusteru Hadoop, zajištění jeho připravenosti na podnik (z hlediska kontroly přístupu uživatelů s ohledem na nadcházející konečný termín GDPR, vysoká dostupnost systému atd.), a rozvíjet datové toky pro přijímání požadovaných dat do klastru a jejich zpřístupnění týmu Data Scientists Team.

NÁŠ PŘÍSTUP

 • Přezkoumat a analyzovat funkční požadavky Data Scientists Teamu
 • Analyze expected daily data volumes
 • Přezkoumat a analyzovat požadavky na zabezpečení dat s oddělením IT bezpečnosti
 • Připravit architektonický plán clusteru HDP
 • Nasadit clustry HDP na dev a prod
 • Vyvíjet a nasazovat datové toky v NiFi
 • Zajistit průběžný rozvoj dalších toků dat
 • Zajistit operace, údržbu a upgrady clusteru

VÝSLEDEK

 • Úspěšně nasazenej klastr HDP, který je denně využíván týmem Data Scientist.
 • Cluster s úložným prostorem 248 TB
 • Průměrné denní zatížení dat 500 GB
 • Platforma připravená k vybudování Data Lake
 • High Available řešení
 • Platforma odpovídající normě GDPR

Telecoms - Business Intelligence

Extelligence was used to introduce a Big Data platform in order to increase the efficiency of day-to-day operations and gain deeper business insights

Klient

Jeden z největších telekomunikačních operátorů na světě

Více než 200 000+ zaměstnanců po celém světě

Příjmy - přes 70 miliard za rok

Nabídky řešení

Řešení Data Warehouse

Modelování a architektura

Vrstva ETL

Prezentační / reportovací vrstva

Nasazení a operace

Příjmy: 400 000 eur

Velikost týmu: 4

INFORMACE NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ

The client, wished to create and deploy a data warehouse solution for two entities tasked with the sale and implementation of broadband solutions. Our team was included from the beginning of the project and participated in the initial stages of business requirements gathering and architecture planning. Once the system architecture was defined, we were in charge of developing the ETL layer, connecting and interfacing with source systems, implementing the data model based on desired KPI analysis and reporting requirements as well as platform deployment and presentation layer development.

The final output, made available through the presentation layer, empowered business users to have more insight into how various departments were operating and take business-critical decisions.

NÁŠ PŘÍSTUP

 • Zkontrolovat a analyzovat funkční a obchodní požadavky.
 • Plánovat hardwarové a softwarové architektury.
 • Rozvíjet datový model.
 • Definovat a odsouhlasit rozhraní se zdrojovými systémy.
 • Sbírat a standardizovat data. Zajisťovat kvalitu dat.
 • Implementovat vrstvu ETL pomocí softwaru Talend Data Integration
 • Připravovat data pro prezentační vrstvu.
 • Implementovat prezentační vrstvu pomocí platformy QlikView on-premise.
 • Zajistit nasazení, provozu a údržby nových verzí.
 • Neustálý vývoj a opravování chyb na základě Agile metodik.

VÝSLEDEK

 • Úspěšně nasazena architektura hardwaru a softwaru.
 • Distributed solution comprised of  interface landing zones, ETL software, presentation layer software and data layer.
 • Custom reporting and scheduling
 • KPIs analysis and drill down
 • Historical analysis
 • Platforma připravená k vybudování Data Lake
 • High-Availability solution
 • Platforma odpovídající normě GDPR

Pharma - Security

Novartis uses Extelligence to implement Data Lake and instruction of a scalable solution to enable expansion of operation logs. 

Klient

Our client is one of leading global Pharmaceutical companies

Over 150k employees and operating in over 150 countries

Revenue – over 50 BN per year

Nabídky řešení

Implementace Global Data Lake
Security Information Event Management
Podpora platformy Managed Service Provider 
Aplikační / Datový On-Boarding

Příjmy: 400 000 eur

Size of Team: 10

INFORMACE NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ

Klient se díval na přechod z aktuálního řešení pro zpracování dat / logování / ukládání dat pomocí integrovaného zabezpečení informací o událostech (Qradar) na novou plně řízenou službu s možností rozšířit platformu služeb tak, aby zahrnovala několik dalších integrovaných bezpečnostních řešení / aplikací. RFP se konala a ve spolupráci se společností Splunk HCL vyhrála obchod za účelem implementace a řízení služeb

NÁŠ PŘÍSTUP

 • Near Shore / Off Shore model umožňující kvalitní zdroje na více místech za přijatelnou cenu
 • Poskytovat platformy, řízené služby 
 • Poskytovat vlastní udržovací tým vyškolený v procesech a postupech klientů
 • Tým nacházející se v prostorách Klienta, stejně jako vyhrazené centrum pro doručování off-shore klientů
 • Schopnost pracovat napříč různými obchodními oblastmi k různým službám, které dodává stejný tým 
 • Ověření a zdokonalení procesu klientské aplikace / logování
 • První krok obchodního vztahu - zajištění správného přizpůsobení osobností a odborných znalostí
 • Realizace osvědčených postupů na základě týmových zkušeností a zkušeností z práce s klientem 

VÝSLEDEK

 • Implementace Data Lake pomocí Splunk enterprise
 • Novartis Operation Handbook
 • Migrace 60 + typů zdrojových protokolů 
 • Migrace 14 000 + logovacích zdrojů 
 • Škálovatelné řešení umožňující rozšíření o provozní protokoly
 • Možnost rozšířit všechny nabídky Splunk v rámci klienta 
 • Dedikovaný klientský podpůrný tým
 • Vyhrazené prostředky pokrývající aktuální potřeby klientů a nikoli na základě původního RFP 
 • Synergie s ostatními bezpečnostními službami umožňující účinné a efektivní řešení problémů / sladění informovaných zdrojů 
 • Poskytuje vysokou kvalitu, která bude přiřazena na delší dobu, což sníží riziko ztráty znalostí