Naše služby

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme kompletní koncové řešení řízení informací v důležitých odvětvích, od programového a projektového managementu, přes vývoj, testování, podporu až po zaškolení.

Informační Management

Řízení informací se týká probíhajícího cyklu organizační činnosti, který začíná získáváním informací z různých zdrojů, jejich zpracováním a distribucí různým stranám, které je potřebují před jejich archivaci nebo smazáním. Samozřejmě taková organizační činnost může být složitá a problematická, zejména když se na zajišťování kvality, dostupnosti a využitečnosti získaných informací podílí mnoho různých zúčastněných stran.

Tým Extelligence má rozsáhlé zkušenosti s aktualizací a migrací různých dat a systémů mezi různými databázovými systémy a platformy. Naši odborníci mají rozsáhlé odborné znalosti v oblasti fungování předních tržních nástrojů umožňujících provádění procesů úspěšně a efektivně.

Abychom našim zákazníkům poskytli nejlepší řešení, podrobně diskutujeme požadavky klientů předem, abychom plně porozuměli vašim požadavkům. Z mnoha dostupných nástrojů business intelligence pak doporučujeme vhodné řešení pro vaši práci. V první řadě zajistíme, že potřeby a požadavky našich klientů budou splněny podle nejvyšších standardů, které zajistí, že licence a stávající architektura, která již může být zavedena, je efektivně využita při tvorbě konečného softwarového řešení.

Cyber Security

Cyber Security is designed to maintain the confidentiality, integrity and availability of data. It is related to cybersecurity, the protection from cyberattacks of internet-connected systems including hardware, software and data. To fully ensure information security, an organization’s systems must all be coordinated and its personnel needs to be trained in working with each specific system.

Kybernetická bezpečnost se však vyvíjí a představuje velké riziko v dnešním podnikatelském prostředí. Z tohoto důvodu musí společnosti mít proaktivní rámec pro posuzování rizik, a to průběžným hodnocením a sledováním. V současné době nové zákony na ochranu osobních údajů umožňují jednotlivcům požadovat veškeré informace, kterými o nich určitá společnost disponuje, což představuje velkou hrozbu, pokud jde o sdílení informací a hackování organizací, zejména pokud se jedná o důvěrné osobní záznamy.

Držet krok s novými technologiemi, bezpečnostními trendy a hrozbama je nesmírně složité a náročné. To je kde vám Extelligence může přinést největší přínos poskytnutím nejmodernějších, nejaktuálnějších služeb a řešení. Náš tým pro informační bezpečnost může poskytovat služby na míru od konzultací až po poskytování expertů na plný úvazek, kteří pracují ve vaší společnosti. 

Cloudové Služby

Cloudové služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly snadný a škálovatelný přístup k aplikacím, zdrojům a službám, které jsou plně řízeny službou cloud, například Amazon Web Services (dále jen „AWS“). Služba cloud může být dynamicky přizpůsobena potřebám svých uživatelů. Poskytovatel služeb dodává hardware a software, což má za následek obrovské snížení provozních nákladů a nákladů na infrastrukturu, a zároveň zvyšuje robustnost a dostupnost služby pro všechny uživatele na globálním, podnikovém a bezpečném pracovním prostředí.  

Extelligence je jedním z nejvýznamnějších partnerů AWS v regionu a je certifikována v cloudových řešeních včetně návrhu architektury, implementace, provozu a vývoje. Naše společnost je schopna poskytovat našim zákazníkům služby a řešení na základě jejich osobních potřeb, jako je každodenní řízení AWS, strategické poradenství a průběžný vývoj a nasazení.

Programový Management

Efektivní programy umožňují transformační změny v organizacích. Slouží ke koordinaci, řízení a dohledu nad realizací vzájemně provázaných projektů, které přinášejí nejlepší výsledky a výhody. Řízení programů je celkové řízení vzájemně souvisejících projektů. Roskytuje vrstvu řízení nad konkrétními projekty a zajišťuje jejich efektivní průběh.

Extelligence nabízí řadu služeb a řešení v oblasti projektového a programového řízení. Náš tým poskytuje programovým manažerům odborníky pro externí poradenství, řízení kvality, řízení rizik a řízení dodavatelů třetích stran